ANL Health

Bij zorginnovatie heeft iedereen een eigen beeld. Wij verstaan onder zorginnovatie: “zorgvernieuwing die plaatsvindt met behulp van nieuwe (digitale) technieken”. Nieuwe technologie in de zorg implementeren is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om zorg anders te organiseren; efficiënter, kwalitatief beter, prettiger en makkelijker voor de patiënt/cliënt en zorgprofessional. Dit gaat verder dan alleen zorg; deze gaan over gezondheid in zijn algemeenheid. We hebben het dan over preventie en eigen regie. Het bereiken van een paradigmaverschuiving binnen de zorg naar ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Om de nieuwe (digitale) technieken te ontwikkelen, van gegevensuitwisseling tot beveiliging van data en van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod tussen zorgprofessionals en zorginstellingen tot aan het leveren van vernieuwende thuiszorg, werken wij samen met diverse organisaties. Ook dit is een onderdeel van zorginnovatie, namelijk om over de schotten heen te bewegen en partijen samen te brengen. De wereld is simpelweg te complex om alles alleen te doen. Zorginnovatie is dan ook samenwerken om verder te komen.

Graag gaan wij ook met u de samenwerking aan om een oplossing te vinden voor de uitdagingen waarmee uw organisatie kampt. Via deze website kunt u meer vinden over de verschillende onderwerpen en richtingen waarbinnen wij opereren en u kunnen helpen.
– Jeroen van Oostende
Operationeel Directeur VVT

ONZE ZORGINNOVATIES

Ontdek onze baanbrekende en innovatieve projecten.

ONZE ZORGPROFESSIONALS

Value Based Healthcare

Value Based Healthcare of Waardegedreven zorg (WGZ) betekent zorg die om de patiënt draait. Het gaat daarbij om het creëren van zo veel mogelijk waarde van zorg voor de patiënt.

WGZ is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt, zowel in zijn of haar beleving als naar de medische maatstaven uitgedrukt in meetbare en concrete doelen, en het reduceren van de zorgkosten. De transformatie van de zorg naar WGZ kan worden geduid aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar:

  1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen;
  2. Meet de uitkomsten en de kosten voor iedere patiënt;
  3. Ketenfinanciering;
  4. Ketenzorg (over de schotten heen georganiseerd);
  5. Geografische expansie van best practices.

Hoe dit er in de praktijk uitziet, is te zien in de video’s op deze website. Daarin wordt vanuit diverse invalshoeken de zorg belicht en wordt zichtbaar gemaakt wat WGZ kan bijdragen aan de zorg en wat het aan meerwaarde kan betekenen voor de patiënt.

Wat is Value Based healthcare?

Het verhaal van lars

Het verhaal van Monique

ANL Group

Neem contact met ons op.

Contact Info

ANL Group

Parktoren 13-14
Nieuwe Stationsstraat 20
6811KS Arnhem

zakelijk@anlgroup.nl