Vind de zorgbaan die écht bij je past

ANL Connected heeft een groot netwerk in de zorg opgebouwd door de jaren heen. Wij werken met krachtige software om de beste match te maken tussen zorgprofessional en zorginstelling.

Niels van den Bogaard, Directeur bedrijfsvoering

Vragen?

Stel ze gerust! We staan voor je klaar.

Werkwijze

Zorgorganisaties hebben moeite om aan genoeg personeel te komen. Aan de andere kant zijn er mensen die in de zorg willen werken maar niet weten waar te beginnen. Wij lossen dat op.

Als zelfstandige zorgprofessional

Als zorgprofessional kan je ervoor kiezen om als zelfstandige door ons bemiddeld wilt worden richting een potentiële opdrachtgever. Wij hebben verschillende pakketten ontwikkeld om je daarin te ondersteunen en werk uit handen te nemen. Van ondersteuning in het facturatieproces tot het volledige debiteurenbeheer, wij kunnen je daarmee helpen.

U

Als werknemer

Ben je liever in loondienst? Ook dan kunnen we je helpen. Je treedt bij ons in dienst, en wordt gedetacheerd bij interessante en dynamische opdrachtgevers. Op die manier leer je in korte tijd diverse organisaties kennen en doe je veel ervaring op.

h

Als opdrachtgever

Wij leggen de verbinding tussen jouw organisatie en de mensen die er het beste bij passen. In tijden dat er sprake is van grote druk op de zorg en een tekort aan zorgpersoneel proberen wij te helpen en de match te vergemakkelijken. Wil je ervaren hoe wij werken? Neem dan contact met ons op.

Inschrijven als zorgreservist

Inschrijven

Ja, ik stem in met het bewaren van mijn gegevens en ik ga akkoord met de Privacyvoorwaarden.

Peggy Hesseling-Janssens, Recruiter voor ANL Connected

Aanvullende informatie

Marktinformatie

De coronapandemie en de maatregelen die de overheid genomen heeft om contacten tussen mensen te beperken zijn van grote invloed geweest op de arbeidsmarkt in 2020. De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,7%. Het bruto binnenlandsproduct (BBP, een maatstaf voor de omvang van de economie) daalde vooral flink in het tweede kwartaal van 2020. De kwartalen erna bleef de krimp beperkt.

De overheid kwam met diverse steun- en herstelpakketten, zoals de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW), om werkgelegenheid te behouden en werkgevers en zelfstandig ondernemers te ondersteunen. De diverse steunmaatregelen konden echter niet voorkomen dat de werkloosheid toenam en banen verdwenen. De werkloosheid nam toe van 314 duizend personen in 2019 naar 357 duizend in 2020. Daarmee kwam het werkloosheidspercentage op 3,8% van de beroepsbevolking. Ruim 8,9 miljoen personen hadden betaald werk. Mensen die niet werken, maar niet direct beschikbaar zijn voor werk en/of (nog) niet op zoek naar werk worden niet bij de werkloze beroepsbevolking geteld. Het arbeidspotentieel is in de praktijk groter dan uit de officiële statistieken blijkt.

UWV verstrekte eind 2020 bijna 286 duizend WW-uitkeringen. Dat waren er ruim 62 duizend meer dan eind 2019. In alle leeftijdsklassen nam het aantal WW-uitkeringen toe. De sterkste stijging is zichtbaar bij de jongeren tot 25 jaar. In die leeftijdsgroep is het aantal meer dan verdubbeld: van ruim 9 duizend eind 2019 naar ruim 19 duizend eind 2020. Jongeren werken relatief vaak met flexibele contracten en in sectoren en beroepen die door de crisis en de contact beperkende maatregelen geraakt zijn.

Het aantal banen van werknemers daalde tussen eind 2019 en eind 2020 met bijna 155 duizend naar 8,2 miljoen. Sectoren waar het banenverlies het duidelijks zichtbaar is zijn de reisbranche, horeca, luchtvaart, cultuur, sport en recreatie en de uitzendbranche. In de zorg, kinderopvang en detailhandel food nam het aantal banen toe. De gevolgen van de crisis is nog meer te zien in de sterke daling van het aantal gewerkte uren in 2020. In veel getroffen sectoren worden minder uren gewerkt, ook al kunnen banen deels behouden worden door de steunmaatregelen.

Voor 2021 wordt door het Centraal Planbureau een economische groei verwacht van 2,2%. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid in uren ook weer toe in 2021, maar dit is nog niet meteen zichtbaar in banen of werkzame personen. Er zijn wel sectoren waar de werkgelegenheid naar verwachting toeneemt in 2021, zoals in de uitzendbranche, het openbaar bestuur en in de specialistische zakelijke dienstverlening.

Zorg & Welzijn

Op een aantal terreinen springt zorg en welzijn in het oog vergeleken met andere bedrijfstakken. Met ruim 1,5 miljoen werkzame personen is zorg en welzijn – na handel – de grootste bedrijfstak van Nederland. Er werken anderhalf keer zoveel personen als twintig jaar eerder. In deze periode steeg ook het aantal zelfstandigen, maar met 15 procent was het aandeel in het tweede kwartaal van 2020 lager dan gemiddeld onder alle bedrijfstakken. Zelfstandigen komen naar verhouding het meest voor bij huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Van het grote aantal werkenden in zorg en welzijn is drie kwart in deeltijd actief, tegen gemiddeld ongeveer de helft in de gehele economie. Werknemers hebben vaker dan gemiddeld een vast dienstverband, met name in de geestelijke gezondheidszorg.

Bovendien is het een sector met een grote vertegenwoordiging van vrouwen. De bedrijfstak kent naar verhouding een hoog ziekteverzuim en een hoog percentage 55-plussers. Bovendien wordt veel werk in deeltijd (met name 20 tot 35 uur per week) uitgevoerd. Bijna de helft van de werknemers in zorg en welzijn ervaart een (veel) te hoge werkdruk. Toch is een ruime meerderheid van de werknemers tevreden met het werk. De spanning op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, is gemiddeld vergeleken met andere bedrijfstakken. Desondanks heeft de bedrijfstak te maken met veel moeilijk vervulbare vacatures: per werkgevers betreft dat gemiddeld 7 op de 10 vacatures. Niettemin hield de groei van de werkgelegenheid de laatste jaren aan.

Om zorginstellingen mee te helpen om openstaande vacatures in te vullen, heeft ANL Connected een uitgebreid aanbod op het vlak van detachering en bemiddeling in zorg en welzijn.

Diensten: Medewerkers behouden, aantrekken en opleiden

In de financieel-juridische richting is er nog steeds vraag naar accountants fiscaal juristen. Assistent- accountants, AA-accountants en registeraccountants worden onder andere ingeschakeld voor controles/audits en het samenstellen van jaarrekeningen, maar ze fungeren ook als adviseur van het bedrijfsleven. Voor een deel van de NOW-aanvragen is bovendien een accountantsverklaring noodzakelijk. Er is grote behoefte aan mensen met kennis van rapportagestandaarden en data- analyse technieken (BI). Werkgevers ervaren daarnaast een tekort aan belastingadviseurs (fiscalisten), bijvoorbeeld specialisten op het gebied van omzetbelasting of ‘transfer pricing’. Verder zijn Customer Due Diligence (CDD) specialisten/juristen lastig te vinden (ook wel ‘Know Your Customer’-specialisten of Anti Money Launderinganalisten). Zij worden (bijvoorbeeld bij overnames) ingezet om te toetsen of een relatie mogelijk verbonden is aan witwassen, fraude of terrorisme. Een zij-instroomproject is tijdens de coronacrisis doorgegaan in digitale vorm.

Om organisaties te helpen om openstaande vacatures in te vullen, heeft ANL Connected een uitgebreid aanbod op het vlak van detachering en bemiddeling in de juridische dienstverlening.

(Semi)overheid

(Semi)overheid

De afgelopen jaren heeft de overheid veel personeel aangenomen. Tussen 2016 en 2019 zijn er ongeveer 23.000 banen bijgekomen, en daarmee is de overheid flink in omvang gegroeid. Ook nam het aantal vacatures toe. In 2019 waren er ongeveer 52.000 vacatures; meer dan het dubbele vergeleken met 2015.

Veel nieuw personeel nodig door vergrijzing
De overheid heeft te maken met een bovengemiddeld sterke vergrijzing. Het aandeel 55-plussers steeg de afgelopen jaren fors binnen de hele overheid. Personeel dat met pensioen gaat, betekent dat er banen vrij kunnen komen voor nieuw personeel.

Specifieke overheidsberoepen schaars
Binnen de hele overheid is het lastig om vacatures te vervullen voor financiële experts, ICT’ers en zorgprofessionals. In de zoektocht naar personeel moet de overheid concurreren met het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er andere specifieke beroepsgroepen die momenteel schaars zijn, zoals technici bij defensie en bouwkundigen bij gemeenten.

Werk verandert door digitalisering

Door de digitalisering van processen zijn er minder administratieve taken bij de overheid. Daardoor zijn er geen goede baankansen voor mensen met een administratieve achtergrond. Dit is terug te zien in het relatief hoge aantal WW-uitkeringen voor deze beroepsgroep bij de overheid.

Tegelijkertijd ontstaan er juist door nieuwe technologieën weer andere werkzaamheden, wat specifieke kennis vereist bij personeel. Zo verandert bijvoorbeeld het werk bij de afdeling burgerzaken van gemeenten. Hoewel menselijk contact belangrijk blijft op een gemeentekantoor, verschuift dit steeds meer naar digitaal contact. Ook doen medewerkers bij burgerzaken door digitalisering steeds meer op het gebied van fraudeherkenning en adresonderzoek.

Om overheidsinstellingen te helpen om openstaande vacatures in te vullen, heeft ANL Connected een uitgebreid aanbod op het vlak van detachering en bemiddeling in (semi)overheid.

ICT

De coronacrisis heeft weinig impact op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen. Sterker nog: het aantal ICT’ers is in 2020 verder gegroeid en de arbeidsmarkt was eind 2020 weer zeer krap. Bedrijven in de ICT-dienstverlening merken wel de effecten van de getroffen sectoren. Die stellen hun ICT- opdrachten uit.

Het aantal werknemers groeit al jaren en deze trend zette zich in 2020 door. UWV verwacht dat het aantal banen in de ICT-sector in 2021 blijft toenemen. Door de coronacrisis krijgt de behoefte van consumenten en het bedrijfsleven om te digitaliseren een extra duw.

Aantal vacatures gedaald, nog steeds sprake van krapte

In de eerste helft van 2020 daalde het aantal openstaande vacatures voor ICT-beroepen. Vanaf halverwege 2020 is het aantal vacatures weer aan het toenemen. Eind 2020 staan er zo’n 15.000 vacatures open voor ICT’ers, een daling van 17% ten opzichte van eind 2019. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor ICT-beroepen.

Om organisaties te helpen om openstaande vacatures in te vullen, heeft ANL Connected een uitgebreid aanbod op het vlak van detachering en bemiddeling in ICT.

Juridische dienstverlening

In de financieel-juridische richting is er nog steeds vraag naar accountants fiscaal juristen. Assistent- accountants, AA-accountants en registeraccountants worden onder andere ingeschakeld voor controles/audits en het samenstellen van jaarrekeningen, maar ze fungeren ook als adviseur van het bedrijfsleven. Voor een deel van de NOW-aanvragen is bovendien een accountantsverklaring noodzakelijk. Er is grote behoefte aan mensen met kennis van rapportagestandaarden en data- analyse technieken (BI). Werkgevers ervaren daarnaast een tekort aan belastingadviseurs (fiscalisten), bijvoorbeeld specialisten op het gebied van omzetbelasting of ‘transfer pricing’. Verder zijn Customer Due Diligence (CDD) specialisten/juristen lastig te vinden (ook wel ‘Know Your Customer’-specialisten of Anti Money Launderinganalisten). Zij worden (bijvoorbeeld bij overnames) ingezet om te toetsen of een relatie mogelijk verbonden is aan witwassen, fraude of terrorisme. Een zij-instroomproject is tijdens de coronacrisis doorgegaan in digitale vorm.

Om organisaties te helpen om openstaande vacatures in te vullen, heeft ANL Connected een uitgebreid aanbod op het vlak van detachering en bemiddeling in de juridische dienstverlening.

ANL Connected