ANL LABS

Onder ANL Labs vallen de ICT diensten van ANL Group en de experimentele research & development. De organisatie Z-US richt zich binnen ANL Labs op gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen op basis van FIHR en XDS. Z-US is ontwikkeld met Avisi.

Codax is het merk dat zich richt op cybersecurity in de zorg. Dit is een samenwerkingsverband met Capgemini.

Graag gaan wij ook met u de samenwerking aan om een oplossing te vinden voor de uitdagingen waarmee uw organisatie kampt. Via deze website kunt u meer vinden over de verschillende onderwerpen en richtingen waarbinnen wij opereren en u kunnen helpen.

ONZE LABS

Ontdek onze baanbrekende en innovatieve projecten.

Medische Software

Zoals in alle sectoren is ook in de medische wereld IT niet meer weg te denken. Ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen maar ook steeds vaker de patiënt zelf, hebben te maken met specifieke IT-systemen in de zorg.

Deze verschillende systemen bevatten vaak aanvullende informatie, waardoor er behoefte is ontstaan om medische gegevens tussen verschillende systemen in te zien. Zowel gegevens binnen één instantie als gegevens tussen verschillende instanties. Onze ervaring? Er is veel te winnen op dit vlak!

Procesoptimalisatie in ziekenhuizen

Ziekenhuizen maken vaak gebruik van verschillende systemen, zoals een patiënt gebonden omgeving, PACS en een patiëntenportaal. Met het PGO als centraal systeem ontstaat een integratievraagstuk: hoe worden alle gegevens zoals labuitslagen en (röntgen)beelden verzameld in het PGO? En hoe worden deze gegevens weer beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld de patiënt? Interoperabiliteit is daarin zeer belangrijk maar zeker niet vanzelfsprekend.

Inzage gegevens tussen zorginstellingen

Het interoperabiliteitsvraagstuk wordt nog meer van belang wanneer zorginstellingen met elkaar willen samenwerken. In de hedendaagse gezondheidszorg worden patiënten niet meer altijd in hetzelfde ziekenhuis behandeld: data-inzage tussen ziekenhuizen wordt hiermee cruciaal.

Medische software is echter lang niet altijd in staat om met elkaar te communiceren en internationale standaarden worden vaak niet ondersteund. Het koppelen van systemen middels internationale standaarden levert echter meer op: ook de uitwisseling en inzage van data met bijvoorbeeld eerstelijns zorgaanbieders zoals huisartsen wordt mogelijk gemaakt.

Deze gegevensinzage wordt niet alleen bemoeilijkt door technische uitdagingen, er speelt meer: hoe zorg je ervoor dat patiënten de controle hebben over hun medische data? En hoe zorg je er als instelling voor dat je op de hoogte bent van waar jouw data staat? Houd je alle data decentraal bij de individuele zorgaanbieders?

Wij maken gegevensuitwisseling en -inzage mogelijk

Wij hebben ervaring met het mogelijk maken van medische gegevensuitwisseling en -inzage. Internationale standaarden als XDS, IHE, DICOM en FHIR zijn ons niet vreemd.

Deze gevoelige uitwisseling past ook goed bij onze dienstverlening: wij nemen in de realisatie van onze oplossingen security & privacy zeer serieus, hebben veel ervaring in het bouwen van integraties tussen verschillende IT-systemen en hebben kennis van decentrale datanetwerken en digitale toestemming, onder meer met het Z-US platform. Het resultaat van een samenwerking met Avisi.

Detlev Völkers | Initiatiefnemer ANL

Capaciteitsmanagement

Voor iedere patiënt het juiste bed, op het juiste moment én op de juiste plek. Het klinkt zo eenvoudig, toch is het een complexe puzzel omdat de zorgvraag van patiënten per dag kan veranderen. Om goed te kunnen reageren op operationele problemen en zowel leegstand als opnamestops op de korte én lange termijn te voorkomen, is capaciteitsmanagement in ziekenhuizen en zorginstellingen noodzakelijk.

Aan het fundament van capaciteitsmanagement ligt een goed IT-systeem, dat de juist informatie snel en correct verwerkt. Aangevuld met een flexibiliteit in de personele bezetting om op die manier mee te kunnen bewegen met de constant veranderende vraag en om piekbelasting te kunnen ondervangen.

Op beide aspecten van capaciteitsmanagement hebben wij ervaring en werken wij met ketenpartners, gebundeld onder de naam ANL Connected.

Matching Software

Met gebruikmaking van onze software kunt u kandidaten aan zowel opdrachten als opdrachtgevers matchen én andersom. U kiest zelf op welke punten u matcht, hoeveel de verschillende criteria ten opzichte van elkaar wegen en of deze verplicht zijn of niet.

Naast de gebruikelijke punten als opleidingen en werkervaring, kunnen ook CV’s keywords ontsloten worden en worden de open diensten van uw opdrachten vergeleken met de beschikbaarheid van de kandidaat. Zo heeft u altijd de beste kandidaat op het juiste moment!

Onze techniek is met succes toegepast in de eerste golf van de Corona-crisis. Daarin hebben wij het platform ‘’stop-covid-19.nl’’ gebouwd achter wat nu extrahandenvoordezorg is gaan heten. Hier werden vrijwilligers voor de zorg gekoppeld aan zorginstellingen die extra handen aan het bed

konden gebruiken. Hiermee hebben wij 20.000 vrijwilligers onder beheer gehad en duizenden matches gerealiseerd.

Maatwerk Software

Binnen de zorg is elk zorgproces anders en elke patiënt uniek. Maatwerk is dan essentieel. Wij geloven dat maatwerk oplossingen en software-ontwikkeling met voorspelbare resultaten kan. Dit doen we door ons te verdiepen in uw organisatie en het software-ontwikkelproces samen met u vorm te geven. U weet het beste welk doel de software moet dienen, terwijl wij weten hoe we deze software kunnen realiseren. We ontzorgen u op het gebied van software-ontwikkeling. Met ons team van enthousiaste developers en samenwerking met onze ketenpartners realiseren wij gewenste oplossing. Dit doen wij met de wetenschap dat software een middel is om uw doel te bereiken en uw mensen in staat te stellen datgene te doen waar zij het beste in zijn.

Cybersecurity & Weerbaarheid

Cybersecurity is van wezenlijk belang voor de continuïteit van organisaties. Dit geldt ook voor de zorgsector: er staan in deze sector immers letterlijk levens op het spel. Helaas is er geen tekort aan recente voorbeelden van cyberincidenten in deze sector.

Cybersecurity weerbaarheid draait uiteindelijk om de vraag hoe uw organisatie in staat is om om te gaan met cyberincidenten. Het is immers niet de vraag of maar wanneer een organisatie slachtoffer wordt van een cyberaanval, of dat nou een DDOS-aanval, ransomware, computervirus of hack is. Is uw organisatie voorbereid?

Voor dit doeleinde is het Codax label ontwikkeld, het resultaat van een samenwerking met Capgemini. Het Codax label gaat uit van een vijftal weerbaarheidsniveaus van cyber crisismanagement. Met het Codax label helpen wij zorginstellingen de mate waarin zij voorbereid zijn op cyberincidenten te testen, in kaart te brengen en bovenal: te verbeteren!

Capgemini’s Cybersecurity Experience Center

AI – Blockchain – ioT

Artificiële intelligentie, Blockchain en internet of things worden gezien als de drie key-technologieën binnen de informatie technologie. AI refereert aan systemen die slim gedrag vertonen door de omgeving te analyseren en neemt tot een bepaalde hoogte zelfstandig actie om specifieke doelen te bereiken. Bij Blockchain technologie ligt de focus op veiligheid, validatie, efficiëntie en gedecentraliseerde data.

IoT(internet of things) De wereld wordt steeds meer digitaal. Net als mensen zijn ook meer dingen om ons heen met elkaar verbonden. Machines, voertuigen, vrieskasten maar ook gebouwen, autowegen en bruggen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van sensoren en andere specifieke hardware. Doordat alles online met elkaar kan communiceren zijn de gebruikers en organisaties goed met elkaar verbonden.

Data oplossingen

ANL Lab is als geen ander in staat om data te analyseren, stroomlijnen en adviseren over hoe de opgeslagen data uit systemen het beste kan worden overgedragen of omgezet naar overzichtelijke stuurinformatie. Wij maken datagedreven bedrijfsvoering mogelijk. Met onze expertise op gebied van data ontsluiting denken wij altijd mee met onze relaties.

Cloudservices

Bij ANL Labs ontwikkelen we maatwerk software voor onze relaties. Afhankelijk van de wens kunnen wij door middel van onze ketenpartners diverse cloudservices aanbieden. Van Large corporate tot het mkb. Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is dat uw software altijd foutloos beschikbaar is voor uw gebruikers. Een slechte performance of het verlies van data kan economische gevolgen hebben.

Consulting

Baanbrekende veranderingen zijn niet nieuw. Wel nieuw is de snelheid waarmee deze veranderingen zich voordoen. De vierde industriële revolutie dwingt organisaties al hun zekerheden in een nieuw licht te bezien.

Toonaangevende organisaties gedragen zich als levende organismen en zorgen ervoor dat zij zich constant aanpassen aan verandering. Centraal in hun bedrijfsvoering staat inventiviteit en zij transformeren hun bedrijfsvoering voortdurend om nieuwe bronnen van waardecreatie te creëren. Bij succesvolle bedrijven draait alles om inventief denken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Om meegenomen te worden in deze ontwikkelingen, of die nou het gevolg zijn van de implementatie van ons Z-US platform, gebruikmaking van het ANL Connected platform of samenhangen met een maatwerkoplossing, versnellenwij de transformatie van ideeën naar prototypes en schaalbare praktische oplossingen.

ANL Group

Neem contact met ons op.

Contact Info

ANL Group

Parktoren 13-14
Nieuwe Stationsstraat 20
6811KS Arnhem

zakelijk@anlgroup.nl